CONCURS

Vrei să câștigi o lavetă anti aburire și să participi la tragerea la sorți pentru un smartphone Apple iPhone 11 Product Red 64 GB? Tot ce trebuie să faci este să cumperi o pereche de lentile Interoptik cu tratament BlueQuarz ExtraClar în perioada 19 octombrie – 30 noiembrie 2020 și să validezi codurile de bare de pe plicurile lentilelor aici pe site. 

MARELE PREMIU

Tragerea la sorți pentru un smartphone Apple iPhone 11 Product Red 64 GB va avea loc în data de 12 decembrie 2020.

Apple iPhone 64GB Product Red

PREMIU GARANTAT

Toți participanții validați vor primi câte o

LAVETĂ ANTI-ABURIRE INTEROPTIK

Cum te înscri în concurs

LENTILELE ELIGIBILE

Te poți înscrie în concurs dacă ai achiziționat lentile Interoptik în perioada 07.10.2020-31.11.2020 și care au aplicat tratamentul BlueQuartz ExtraClar.

Trebuie doar să dai click pe butonul “PARTICIP LA CONCURS!” și să introduci numele și codul de bare de pe plicurile în care au venit lentilele tale Interoptik.

Regulamentul COncursului

 1. Organizatorul concursului

1.1. Concursul este organizat de INTEROPTIK SRL, cu sediul pe str. Surorile Martir Caceu, nr.39, Timișoara, jud. Timiș, având CUI 3043006 și se adresează persoanelor fizice care au comandat si achiziționat o pereche de lentile (2 lentile) Interoptik cu tratament BlueQuartz ExtraClar, în perioada 07.10.2020 – 31.11.2020, prin opticile partenere Interoptik.

1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

1.3. Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului, potrivit celor menționate mai jos. Regulamentul va fi afișat de Organizator pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/InteroptikRO/.

1.4. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, online, pe pagina de Facebook a organizatorului.

 1. Durata. Locul desfășurării. Premii

2.1. Concursul se desfășoară în intervalul 07.10.2020 – 31.11.2020, pe platforma www.gleam.io

2.2. Pentru a intra în concurs, fiecare participant trebuie să dețină lentile Interoptik cu tratament BlueQuartz ExtraClar, achiziționate în perioada 07.10.2020 – 31.11.2020. Înscrierea în concurs se va face prin urcarea unei poze cu codurile de bare de pe plicul de lentile Interoptik sau prin scrierea codurilor unice (cifrele imediat sub codul de bare), în câmpul de text dedicat, pe platforma www.gleam.io.

2.3. Câștigătorul concursului va fi desemnat prin tragere la sorți, prin intermediul platformei www.gleam.io și anunțat live pe canalul de Youtube Interoptik, în data de 12.12.2020

2.4. Premiul acordat constă într-un smartphone marca Apple, model Iphone 11 Product Red 64GB.

2.5. Toți participanții validați vor primi câte o lavetă Interoptik anti-aburire.

 1. Dreptul și condițiile de participare

3.1. De această campanie beneficiază doar persoanele fizice având domiciliul stabil în România, care au împlinit vârsta de 18 ani și care participă la concurs prin înscrierea codurilor de bare corespunzătoare perechii de lentile Interoptik, cu tratament BlueQuartz ExtraClar.

3.2. Aceeași persoană poate înscrie codurile mai multor perechi de lentile Interoptik cu tratament BlueQuartz ExtraClar, dacă întrunește condițiile de participare prevăzute de prezentul Regulament, dar nu poate câștiga decât un singur premiu.

3.4 Nu vor fi luate în considerare codurile de bare incorecte, duplicate sau falsificate, precum nici înscrierea codurilor de bare ce aparțin altor tipuri de lentile Interoptik sau altor branduri de lentile.

3.5. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații societății INTEROPTIK SRL  și angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii acestora (soț/soție).

3.6. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 1. Modul de desfășurare a Concursului

4.1. Participanții vor intra în concurs prin urcarea unei fotografii cu codurile de bare de pe plicul de lentile Interoptik sau prin scrierea codurilor unice, în câmpul de text dedicat, pe platforma www.gleam.io.

4.2. În data de 12.12.2020, va avea loc extragerea câștigătorului, prin intermediul platformei www.gleam.io, urmată de anunțarea numelui său printr-o etichetare pe Facebook si pe emailul inscris in concurs (eventual anuntat intr-un livestream pe YouTube/Facebook).

4.3. Premiul acordat va fi un smartphone marca Apple, model Iphone 11 Product Red 64GB.

4.4. Premiul nu se poate transmite altei persoane decât celei desemnate de către Organizator.

4.5. În cazul nerevendicării premiului de către câștigător în termen de 24 ore, Organizatorul își rezervă dreptul de a realiza o nouă extragere și de a acorda premiul noului câștigător, anunțat în modul de mai sus.

 1. Desemnarea și anunțarea câștigătorului

5.1. Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți. Extragerea câștigătorului se va face prin intermediul platformei www.gleam.io, în data de 12.12.2020.

5.2. Câștigătorului i se va aduce la cunoștință, prin intermediul etichetării sale pe Facebook (sau mail), rezultatul concursului și modul în care va putea intra în posesia premiului, în 24 de ore după încheierea tragerii la sorți. Numele câștigătorului va fi afișat pe pagina de Facebook Interoptik. În cazul în care câștigătorul a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat (nu răspunde) în interval de 24 ore de la extragere, premiul se va acorda altui participant, ales prin același mecanism de tragere la sorți.

5.3. Câștigătorul va fi îndrumat personal de către Organizator în privința modului prin care își poate ridica premiul și va prezenta reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil.

5.4. Organizatorul nu va oferi contravaloarea în bani a premiului.

 1. Limitarea răspunderii

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Concursul. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, poate refuza acordarea premiului.

6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant la Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Concursului.

 1. Informarea publicului

7.1. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare pe pagina https://www.facebook.com/InteroptikRO/, pe toată perioada de desfășurare a promoției. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. Descalificarea participanților

8.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participantul din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător, în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

 1. Întreruperea concursului. Forța majoră

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

9.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total ori parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

 1. Taxe

10.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

 1. Confidențialitatea datelor

11.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții, cât și pentru comunicarea viitoarelor campanii de marketing, noutăți și oferte promoționale de tip newsletter.

11.2. INTEROPTIK SRL  garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Regulamentului European privind Protecția Datelor (GDPR), cât și a legii 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) și dreptul de opoziție (art.15).

11.3.  INTEROPTIK SRL se angajează să nu dezvăluie niciun fel de date personale către terți, cu excepția împuterniciților acestuia pentru prelucrarea de date personale.

 1. Regulamentul oficial al concursului

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.facebook.com/InteroptikRO/. Regulamentul poate fi oferit la cererea expresă a solicitantului si la punctul de lucru al Organizatorului.

12.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat la punctul de lucru al Organizatorului.

12.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a mecanismului sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook a Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 1. Litigii

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române din localitatea unde este inregistrat sediul Organizatorului.

01.08.2020

INTEROPTIK SRL

TALÁLJA MEG A LEGKÖZELEBBI OPTIKÁT