Adatvédelmi irányelvek

I. Általános információk

Honlapunkon, fő feladatunk   az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése.

A dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak felhasználásáról és kezeléséről honlapunkon.

II. A feldolgozott személyes adatok kategóriái

II.1. Abban az esetben, ha Ön a honlapunk vásárlója, akkor feldolgozzuk az Ön személyes adatait, például nevét és vezetéknevét, telefonszámát, e-mailcímét, számlázási címét, szállítási címét, a honlap használatának adatait, például viselkedését/ preferenciáit/ szokásait a vállalaton belül, valamint minden egyéb adatkategóriát, amelyet közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával, a honlapon történő megrendeléssel vagy a honlap használatából eredő bármilyen más módon ad meg.

Abban az esetben, ha a honlap felhasználói fiókjának létrehozásához a Facebook vagy Google fiókját használja, akkor honlapunk a következő nyilvános profiladatokat dolgozza fel, amelyeket a megfelelő alkalmazások jelenítenek meg: felhasználónév, e-mailcím.

Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy csak a honlapon elérhető termékek megrendelése előtt hozza létre a felhasználói fiókot, akkor a rendszer az Ön e-mailcímét  fogja kérni, amely alapján automatikusan létrejön egy fiók. Abban az esetben, ha nem teljesíti a megrendelést, akkor az e-mailcímet és a megadott egyéb adatokat honlapunk nem tárolja, és a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

II.2. Abban az esetben, ha Ön a honlapunk látogatója, akkor azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Ön közvetlenül a honlap használatával összefüggésben ad meg, például azokat az adatokat, amelyeket a kapcsolattartás/ kérdések/ panaszok részben ad meg, abban az esetben, ha így lép kapcsolatba velünk.

III. A feldolgozás célja és alapja

III.1. Abban az esetben, ha Ön ügyfél, honlapunk az alábbiak szerint dolgozza fel az Ön személyes adatait:
• az Ön és cégünk közötti szerződéses viszony lebonyolítására, illetve az oldalon leadott megrendelés átvételére, érvényesítésére, elküldésére és számlázására, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásra, a megrendelt termékek visszaszállításának megszervezésére stb.
– Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és cégünk között létrejött szerződésen alapul, amelyet az “Általános Szerződési Feltételek” tartalmaznak. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadása azt eredményezheti, hogy Ön és cégünk között nem jöhet létre szerződéses kapcsolat.

• vállalatunkra háruló jogi kötelezettségek teljesítése a honlapunk által nyújtott szolgáltatások összefüggésében, ideértve az adóügyi és archiválási kötelezettségeket is.
– Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása jogi kötelezettségek alapján szükséges. Adatainak e célból történő megadása szükséges. Az adatszolgáltatás megtagadásának következménye lehet, hogy vállalatunk képtelen betartani a rá háruló jogi kötelezettségeket, és ezért lehetetlenné válik a szolgáltatások nyújtása Önnek a honlap segítségével.

• marketing tevékenységekre, illetve a társaságunk által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra távközlés útján (e-mail, sms), a honlap segítségével.
– Adatainak e célú feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, ha úgy dönt, hogy megadja ezeket.

Kifejezheti beleegyezését az adatok e célból történő feldolgozásához, ha bejelöli a megfelelő négyzetet a fiók létrehozásakor vagy a fiók létrehozása után a “Saját fiók” részben. Az ilyen kereskedelmi közleményekről való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mail/ sms végén található opciót. Ezenkívül leiratkozhat az “adattörlés” szakaszban.

Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.
• különféle elemzések, jelentések készítésére az oldal működéséről, a fogyasztási preferenciák profiljának elkészítésére, elsősorban a honlapon kínált tapasztalatok javítása érdekében.
– Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása társaságunk azon jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az ügyfélélményt a honlapon. Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

III.2. Abban az esetben, ha Ön a honlap látogatója, cégünk az Ön személyes adatait a következőképpen dolgozza fel:
• marketing tevékenységekre, illetve a társaságunk által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra távközlés útján (e-mail, sms), a honlap segítségével.
– Adatainak e célú feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, ha úgy dönt, hogy megadja ezeket.

Az adatok e célból történő feldolgozásához  kifejezheti beleegyezését, ha kitölti és bejelöli a megfelelő négyzetet az oldalon található hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges űrlapon. Az ilyen kereskedelmi közleményekről való leiratkozáshoz használhatja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mail/ sms végén található opciót. Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az Ön adatainak e célból történő feldolgozásához való hozzájárulás megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

• panaszok, reklamációk megoldása, a forgalom figyelemmel kísérése és a honlapon kínált élmény javítása.
– Az Ön adatainak e célból történő kezelése a honlapunk jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa a honlap megfelelő működését, valamint folyamatosan javítsa a honlap látogatóinak élményét, többek között különféle megjegyzések, kérdések vagy panaszok megoldásával.
Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

– Az Ön adatainak e célból történő feldolgozása társaságunk azon jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az ügyfélélményt a honlapon. Adatainak e célból történő megadása önkéntes. Az adatok e célból történő megtagadásának nincs negatív következménye az Ön számára.

IV. Az adatfeldolgozás időtartama

Társaságunk elvben addig dolgozza fel az Ön személyes adatait, ameddig  szükséges .

Abban az esetben, ha Ön ügyfél, akkor a szerződéses jogviszonyok teljes időtartama alatt, majd ezt követően a társaságunkra háruló jogi kötelezettségeknek megfelelően dolgozzuk fel adatait (például pénzügyi-számviteli igazoló dokumentumok esetén, amelyekre a törvényben előírt megőrzési időszak vonatkozik 10 évre annak a pénzügyi évnek a végétől számítva, amelyben elkészítették az okiratot).

Abban az esetben, ha Ön ügyfél és él a felhasználói fiók törlésének lehetőségével, akkor a fiókinformációim részben található “Fiók törlése” gombra kattintva cégünk ezt a műveletet úgy értelmezi, hogy Ön leiratkozik a kereskedelmi kommunikáció fogadásáról, amelynek segítségével Önt tájékoztattuk a honlapon kínált termékekről és szolgáltatásokról. Ebben a tekintetben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, akkor már nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és/ vagy szöveges üzeneteket. Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókjának törlése nem eredményezi automatikusan a személyes adatok törlését. Ha már nem kívánja személyes adatainak feldolgozását, vagy ha törölni kívánja adatait, akkor gyakorolhatja az alábbi VII. Pontban meghatározott jogokat. Abban az esetben, ha kérelmezi a fiókja törlését, de a fiókban aktív megrendelés van, akkor a fiók törlési kérelme csak az utolsó aktív megrendeléshez tartozó termékek kézbesítése és teljesítése után regisztrálható.

Ha visszavonja beleegyezését az adatok marketing célú feldolgozásához, akkor társaságunk abbahagyja az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozását, anélkül, hogy befolyásolná a társaságunk által az Ön visszavonása előtt kifejezett beleegyezése alapján végzett adatfeldolgozást.

V. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Feldolgozás céljából társaságunk az Ön adatait nyilvánosságra hozhatja partnereinek, harmadik feleknek vagy szervezeteknek, amelyek támogatják a társaságunkat a honlapon bemutatott tevékenységek végrehajtásában (például futárcégek, informatikai szolgáltatók), vagy központi hatóságoknak/ helyi hatóságoknak, a következő példázott esetekben:
• a honlap adminisztrációjára;
• olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyek számára nyeremények vagy egyéb eszközök odaítéléséhez, amelyek a társaságunk által a honlapon szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként jöttek létre;
• a honlapon és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartására, személyre szabására és fejlesztésére;
• adatelemzésre, tesztelésre és kutatás elvégzésére, a felhasználási és tevékenységi trendek figyelemmel kísérésére, biztonsági funkciók és felhasználói hitelesítés fejlesztésére;
• kereskedelmi marketing kommunikáció továbbítására, a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátozásokkal;
• azokban az esetekben, amikor a személyes adatok közlését törvény írja elő stb.

VI. A személyes adatok továbbítása

A társaságunknak átadott személyes adatok Románián kívül,  csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók.

VII. Ügyfeleink jogai

A személyes adatok feldolgozásáról szóló jogszabályok által biztosított feltételek szerint Ön, a következő jogokat élvezi:
• értesítésre való jog, illetve a társaságunk által végzett adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletekhez való jog a jelen dokumentumban leírtak szerint;
• az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a társaságunktól a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos megerősítés megszerzésének joga, valamint a feldolgozási tevékenység részletei, például az adatok feldolgozásának módja, a feldolgozás célja, a címzettek vagy az címzettek kategóriái stb.
• a helyesbítéshez való jog, illetve az a jog, hogy társaságunk igazolatlan késedelem nélkül kijavítsa a pontatlan/ indokolatlan személyes adatokat, valamint a hiányos adatok kitöltését; A helyesbítést/ a kiegészítést minden olyan címzettnek el kell küldeni, akinek az adatokat továbbították, kivéve, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel jár.
• az adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog (“az elfelejtés joga”), ha a következő okok egyike fennáll:
– már nem szükségesek azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyek érdekében összegyűjtötték vagy feldolgozták ezeket;
-ha a hozzájárulást visszavonják, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja;
– ha az érintett ellenzi az adatkezelést, és nincsenek a törvény által előírt elsőbbségi jogok;
-ha a személyes adatokat törvénytelenül dolgozták fel;
-ha a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
– a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása kapcsán gyűjtöttek össze, az adatfeldolgozóra vonatkozó uniós joggal vagy a belső joggal összhangban.

• Lehetséges, hogy az adatok törlése iránti kérelem nyomán társaságunk titkosítja ezeket az adatokat (ezáltal megfosztja személyes jellegétől), és ilyen körülmények között folytatja a statisztikai célú feldolgozást;
• az adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben:
– a személy vitatja az adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;
– az adatfeldolgozás törvénytelen, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett a felhasználás korlátozását kéri;
– az adatfeldolgozónak már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozáshoz, de az érintett ezeket egy jog megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kéri a bíróságon; vagy
– az érintett kifogásolta az adatkezelést (a közvetlen marketing kivételével) azon időtartam alatt, amely alatt ellenőrizni kell, hogy az adatkezelő törvényes jogai érvényesülnek-e az érintett jogaival szemben.

• az adatok hordozhatóságához való jog, illetve a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő fogadásának joga, valamint az a jog, hogy ezeket az adatokat társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben a törvény által biztosított feltételek teljesülnek;
• a tiltakozás joga – a feldolgozási tevékenységek tekintetében az alábbiak szerint benyújtott kérvény elküldésével gyakorolható;
– bármikor, az érintett sajátos helyzetéhez kapcsolódó okokból, ha a rá vonatkozó adatokat társaságunk jogos érdeke vagy közérdek alapján dolgozták fel, kivéve, ha társaságunk bizonyítani tudja, hogy jogos és kényszerítő okai vannak, amelyek igazolják az adatfeldolgozás elsőbbségét az érintettek érdekeinek, jogainak és szabadságainak előtt, illetve ha a cél valamely jog bíróságon való megállapítása, gyakorlása vagy megvédése;
– bármikor, ingyenesen és minden indoklás nélkül, ha a rá vonatkozó adatokat közvetlen marketing céljából dolgozták fel.

• a jog arra, hogy ne alkalmazzanak esetében automatikusan egyéni döntést, illetőleg a jog arra, hogy ne alkalmazzanak esetében olyan döntést, amelyet kizárólag az automatikus feldolgozási tevékenységek alapján hoztak meg, ideértve az olyan profilok létrehozását is, amelyek joghatásokat fejthetnek ki az érintettre vagy hasonló módon jelentős mértékben befolyásolhatják őt;
• a személyes adatok feldolgozásának felügyeletét ellátó nemzeti hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz való fordulás joga a szükségesnek ítélt mértékben.

A személyes adatok feldolgozásának módjával és a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a “kapcsolat” oldalon leírt munkatársakhoz.

Ez a honlap sütiket használ. Ha további információt szeretne kapni ezekről a fájlokról, kérjük, olvassa el a “sütik használati irányelveit”.